تلاش رئیس صلیب سرخ جهانی برای تامین امنیت کمک رسانی به جنگزدگان سوریه

03 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید تامین کمک های انسانی و حل بحران سوریه در گرو گفتگو و همکاری ایالات متحده و روسیه و دیگر قدرت های منطقه ایست. پیتر مارر تاکید کرد اختلاف قدرت های بزرگ مانع از تامین کمک های بشردوستانه در سوریه شده است. [[SOT]]