انفجار خودرو بمبگذاری شده در بازاری شلوغ در شمال سوریه دهها کشته داد

18 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انفجار يک اتومبيل حامل بمب در بازاری شلوغ در مرکز شهری کوچک به نام اعزاز در استان شمالی حلب در مرز ميان سوريه و ترکيه امروز دهها کشته و زخمی برجای گذاشت.