انفجار خودرو بمبگذاری شده در بازاری شلوغ در شمال سوریه دهها کشته داد

18 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انفجار يک اتومبيل حامل بمب در بازاری شلوغ در مرکز شهری کوچک به نام اعزاز در استان شمالی حلب در مرز ميان سوريه و ترکيه امروز دهها کشته و زخمی برجای گذاشت.