وزارت دفاع روسیه خانواده اردوغان را به تجارت نفت با داعش متهم کرد

11 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام های وزارت دفاع روسيه می گویند شواهدی در دست دارند که ثابت می کند رئيس جمهوری ترکيه و خانواده اش در قاچاق نفت از عراق و سوريه با داعش همکاری کرده اند.