طلب استمداد پدر و مادر امدادگر آمریکائی که داعش اورا گردن زد

25 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پدر و مادر امداد گر آمریکائی، که پیکارجویان خلافت خودخوانده اسلامی می گویند او را گردن زده اند، معتقدند علاقه پسرشان به خدمات نوعدوستانه او را به ترکیه کشاند که انبوهی از پناهجویان سوری چشم به راه کمک بودند. گزارش از علی نژادی.