تظاهرات عراقی ها علیه فساد در دولت

28 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزاران عراقی در تظاهراتی روز جمعه در نزدیکی منطقه سبز به فساد گسترده در کشور اعتراض کردند. مقتدی صدر روحانی پرنفوذ شیعه رهبری تظاهرات را برعهده داشت.