دفاع حیدر عبادی از ادغام بسیج مردمی عراق در ارتش

18 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حیدر عبادی، نخست وزیر عراق می گوید، با ادغام حشد الشعبی یا بسیج مردمی عراق در نیروهای مسلح آن کشور، سیستم دفاعی عراق تقویت می شود. نخست وزیر عراق روز گذشته از ادغام رسمی بسیج در نیروهای مسلح خبرداد. گزارش علی جوانمردی