یک مسجد و کنیسه در ساحل غربی رود اردن آتش زده شد

21 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک مسجد و یک کنیسه آتش زده شد.این مسجد در دهکده ای در ساحل غربی رود اردن، و کنیسه یا عبادتگاه یهودیان نیز در شهرک شفارم در شمال اسرائیل قرار دارد.جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چهارشنبه به منظور تقویت مواضع اردن در برابر جهادیون موسم به دولت اسلامی به امان رفت.