ادامه درگیری ها در کرانه باختری رود اردن

26 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فلسطینی ها در ساحل غربی، دوشنبه نیز بسوی نیروهای انتظامی اسرائیل سنگ پرتاب کردند. در خبر دیگری، خانواده راننده اتوبوسی که جسد به دار کشیده اش داخل آن خودرو پیدا شده، معتقدند فرزندشان بر اثر حمله فرد یا افرادی کشته شده است.اما مقام های اسرائیلی معتقدند، این راننده فلسطینی خودکشی کرده است.