تنش در کردستان عراق؛ پنج نفر کشته شدند

28 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خبرگزاری فرانسه از مرگ دست کم پنج نفر در تظاهرات ناراضیان کرد در اقلیم خودمختار کردستان عراق در روز سه شنبه خبر می دهد. بنا به این گزارش در پی تیر اندازی نیرو های امنیتی بسوی تظاهر کنندگان، آنها دفاتر احزاب سیاسی را به آتش کشیدند.