فیلم «در میدلتون»

12 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در فیلم «در میدلتون» برای والدین دو دانشجو که همراه فرزندان در مراسم روز اول سال تحصیلی شرکت می کنند، فرصتی پیدا می شود برای آشنائی .