درخواست میشل اوباما از بانوان آمریکایی در ماه بزرگداشت تاریخ زنان

13 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به مناسبت ماه بزرگداشت تاریخ زنان در آمریکا، میشل اوباما همسر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از زنان پیشگام در رهبری حوزه های مختلف خواست سرگذشت خود را بیان کنند تا زنان و دختران آنها را بشنوند و از تجربه های آنان بهره برگیرند.