بیایید حرکت کنیم

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، در ماه ژانویه گذشته دبرا اشمایر را بعنوان مدیر برنامه پیشگام و ابتکاریش بنام « Let’s Move» یا «بیائید حرکت کنیم» برگزید، که هدفش مبارزه با بیماری چاقی کودکان، از طریق خوردن مواد خوراکی سالم، حرکات بدنی، و ورزشه. گزارشی در همین باره در برنامه خیابان زندگی