رقص میشل اوباما در شوی الن د جنرس

25 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، هفتهء گذشته در لس آنجلس، مهمان شوی تلویزیونی اِلِن دِ جِنِرس بود و به همراه میزبان برنامه، "الن" در این شو رقصید.