بانوی اول آمریکا برای بهبود وضعيت آموزشی دختران به آفریقا رفت

08 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانوی اول آمريکا در ادامۀ تور سه روزه اش به آفريقا همراه با دو دختر و مادرش، اکنون در ليبريا به سر می برد. اين سفر برای کمک به بهبود وضعيت آموزشی دختران در آفريقا انجام می شود.