کمپین میشل اوباما برای تشویق ادامه تحصیل دختران

10 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میشل اوباما، بانوی اول ایالات متحده آمریکا در ادامه اجرای برنامه « بگذارید دختران هم بیاموزند» سفر شش روزه ای را آغاز کرده است.