گزارش «مایکل لیپین» از جزئیات زیارت دیوار ندبه توسط مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا

03 بهمن 1396