مهریه و افزایش قیمت سکه

06 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما یا نزدیکانتان هم با مشکل پرداخت مهریه مواجهید؟ برای حل مشکل پرداخت مهریه چه باید کرد؟