مهرانگیز کار: اظهارات مولاوردی درباره جایگاه زنان در ایران غیرواقعی است

19 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهرانگیز کار در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا، اظهارات شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده را، درباره جایگاه زنان در ایران را غیرواقعی دانست