مهمترین خبر کنکور سال نودو يک

25 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها در سال 1391 موضوع گزارش و گفتگو با الهه امانی، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر و سعید پیوندی، کارشناس امور آموزش است.