مهمترين انتخابات اوکراين پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی

04 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مردم اوکراین اولین رئیس جمهوری خود را پس از برکناری ویکتور یانکوویچ، رئیس جمهوری پيشين هوادار روسیه، انتخاب می کنند. الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و ادامه خشونت در مناطق شرقی اکراین بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور سایه افکنده است. گزارش از مهدی آرمی.