محمدرضا شجریان، خسرو خوبان آواز ایران ۷۶ ساله شد

02 مهر 1395