محمدعلی نجفی به جای محمدباقر قالیباف شهردار تهران شده است

03 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ارزیابی شما از دوران طولانی شهرداری محمدباقر قالیباف چیست؟ آیا محمدعلی نجفی می‌تواند شهردار موفقی برای تهران باشد؟ مهمترین مشکلات تهران چیست و حل کدام مسائل باید در اولویت شهردار جدید قرار بگیرد؟ آیا اساسا امیدی به رفع مشکلات موجود دارید؟