محمد یزدی پای امام زمان را به سرکوب های ۸۸ باز کرد

12 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

محمد یزدی از روحانیون محافظه کار در ایران ضمن حمایت از عملکرد آیت الله خامنه ای در سرکوب معترضان به انتخابات سال ۸۸، گفته است رهبر جمهوری اسلامی از حمایت «امام زمان» برخوردار بوده. گزارش از آرش سيگارچی.