محمد شطح، وزیر اقتصاد دوران نخست‌ وزیری سعد حریری کشته شد

07 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روز شنبه در لبنان؛ همزمان با آغاز تحقیقات ضابطین قضایی آن کشور، برخی از مقام های بلندپایه نیز به قتل محمد شطح، وزیر اقتصاد دوران نخست‌ وزیری سعد حریری واکنش نشان دادند. محمد شطح دیروز، به همراه 5 تن از همراهانش، در جریان یک انفجار مهیب در بیروت کشته شدند. به گزارشی در این باره توجه کنید.