محمد مرسی در دادگاه

12 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرونده محمد مرسی، رئيس جمهوری برکنار شدۀ مصر، به جريان می افتد. فضای غالب بر مصر ملتهب گزارش شده است. ناظران می گويند اين رويداد، موج ديگری از حرکت های اعتراضی طرفداران محمد مرسی را به همراه خواهد داشت. گزارش از پروانه هدايت.