مهمانی های خصوصی

30 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تامین امنیت برای اجتماع مردم در مهمانی های خصوصی شامل حقوق شهروندی مطرح شده توسط رئیس جمهوری می شود یا نه؟ آیا شما تا به حال در مهمانی ای حضور داشته اید که توسط نیروی انتظامی بهم خورده باشد؟ به نظر شما اولویت نیروهای انتظامی در برخورد با خلاف های رایج در جامعه کدام است؟