محکومیت سعید مرتضوی و نطرات شما

14 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای نخستین بار یک مقام اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم به ۱۳۵ ضربه شلاق شده است. نظر شما درباره این حکم چیست؟ آیا قوه قضاییه ایران توانایی برخورد به مقامهای اجرایی ایران را دارد؟ آیا محکومیت سعید مرتضوی نشانه ای از اجرای عدالت درباره مقامهای بزه کار ایران تلقی می شود؟