مهدی فخرزاده دستگیر و راهی زندان شد

13 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از جمله اخبار حقوق بشری امروز، فعالی پیشین دانشجویی، مهدی فخرزاده دستگیر و راهی زندان شد. او در سالهای پیش نیز دستگیری های دیگری را به دلیل فعالیت های دانشجویی و مدنی در کارنامه خود دارد . جزئیات بیشتر در گزارش احمد باطبی