مهدوی آزاد: مقام هایی درباره حقوق میلیونی حرف می زنند که به پرونده های بزرگتر توجهی ندارند

14 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل ایران در آلمان به صدای آمریکا گفته کسانی در حال رسیدگی به موضوع حقوق بالای مدیران هستند که در رابطه با فسادهای بزرگتر سکوت کردند.