محدودیت های تازه تجارت در ایران

25 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که گزارش ها حکایت از بلاتکلیفی صادرکنندگان ؛ و عدم پذیرش ال سی - (اعتبار اسنادی) - ایرانی در امارات متحده عربی دارد ؛ دولت از محدودیت واردات و توسعه صادرات سخن می گوید ؛ و وعده برقراری تراز تجاری مثبت ، و اقتصاد بدون نفت را می دهد. گزارش از وفا آذربهاری