محدودیت ارزی و پیشنهاد سهمینه بندی دلار

21 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، سیاست های ارزی دولت با موج تازه ای از انتقادات از سوی تجار و بازرگانان مواجه شده است. در حالی که گزارش ها از محدودیت بانکها در عرضه ارز دولتی خبر می دهند ، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران خواستار سهمیه بندی ارز از سوی دولت شد. گزارش از وفا آذربهاری