مهاجرت و پناهندگی در كتاب، موسيقی و هنر

13 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

معرفی كتاب جديد مانا نيستانی، كارتونيست شناخته شده ايرانی در مورد مشكلات پناهنده ها در فرانسه، روزی كه جان لنون گرين كارت گرفت و نگاهی به جزيره اليس، دروازه مهاجران آمريكا