مهاجرت نخبگان ایرانی

26 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا حضور نخبگان ایرانی در دانشگاه‌های بین‌المللی به نفع ایران است؟ با آنها که ادامه حضور در ایران را انتخاب کرده‌اند چه برخوردی می‌شود؟ آیا شان و جایگاه مناسب این افراد در جامعه ایران در نظر گرفته می شود؟ چرا در مواردی با نخبگانی مانند امید کوکبی برخوردهای امنیتی صورت می‌گیرد؟