مهاجرت نخبگان ایرانی

26 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا حضور نخبگان ایرانی در دانشگاه‌های بین‌المللی به نفع ایران است؟ با آنها که ادامه حضور در ایران را انتخاب کرده‌اند چه برخوردی می‌شود؟ آیا شان و جایگاه مناسب این افراد در جامعه ایران در نظر گرفته می شود؟ چرا در مواردی با نخبگانی مانند امید کوکبی برخوردهای امنیتی صورت می‌گیرد؟