مهاجرت مسلمانان از جمهوری آفریقای مرکزی

24 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان ملل متحد می گوید حدود نوزده هزار نفر از مسلمانان ساکن مناطق آشوبزده جمهوری آفریقای مرکزی در معرض خطر هستند و باید خانه خود را ترک کرده و به مناطق امن بروند. مقام های دولتی این جمهوری می گویند موج مهاجرت مسلمانان به بحران سیاسی این کشور دامن می زند.