محافظه کاران ایران و انتخابات آمریکا

15 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نگاه محافظه کاران حاکم در ایران به انتخابات آمریکا چگونه است؟ خبرنگار شبکه فارسی صدای آمريکا، احمد باطبی، در گزارش خود نگاهی دارد به آخرین اظهار نظرهای صورت گرفته از سوی محافظه کاران حاکم بر ایران در باره انتخابات آمریکا.