تظاهرات در شهر ایگوالا مکزیک محل ناپدید شدن دانشجویان

01 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مکزیک روز ۴ شنبه صحنه تظاهرات بود . تظاهرکنندگان از مقامات ان کشور خواستند ۴۳ دانشجو را که حدود یک ماه است بدنبال درگیری با پلیس ناپدید شده اند بیابند.