کشف گور دسته جمعی از اجساد دانشجویان در مکزیک

15 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پلیس فدرال مکزیک می گوید باوجود کشف یک گور دسته جمعی از اجساد دانشجویان شهر تیکسلا هنوز اجساد ۴۳ دانشجوی ناپدیدشده پس از حمله نیروهای پلیس به اتوبوس دانشجویان در ایالت «گ ره رو» پیدا نشده است.