قتل‌های زنجیره‌ای روزنامه‌نگاران مکزیکی ادامه دارد

06 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامۀ قتل های زنجيره ای در مکزيک يکی ديگر از روزنامه نگاران متعهد و برجستۀ این کشور کشته شد. سالوادور ادم، سردبير يکی از کانال های محلی تلويزون مکزيک، در روز ۱۸ ماه مه در ۴۰۰ کيلومتری پايتخت مکزيک توسط افراد ناشناس ربوده و بدن بی جانش يک ماه بعد در نقطه ای ديگر پيدا شد.