انتخابات مکزیک برگزار شد؛ آیا آنها یک رهبر «چپ» بر می‌گزینند؟

10 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در مکزيک، مردم روز يکشنبه برای انتخاب رئيس جمهوری، اعضای دو مجلس کنگره و ۹ فرماندار به پای صندوق رأی رفتند. نتيجه چندين نظر سنجی تا کنون بطور پيوسته نشان می دهد مکزيک اين بار برای مبارزه با فقر، فساد، جرم و جنايت و کارتل های مواد مخدر در آستانۀ چرخش به چپ قرار دارد.