سه روز عزای عمومی در مکزیک به احترام قربانیان زلزله اخیر

30 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مکزیک به احترام ۲۲۵ کشته در زمین لرزه شدید آن کشور سه روز عزای ملی برگزار می کند. همزمان تیمهای نجات به امید یافتن زنده ماندگان در زیر آوار به جستجو ادامه می دهند. غیرنظامیان هم برای یافتن کسانی که هنوز در زیر آوار گرفتار شده اند به تیم های نجات پیوسته اند.