استفاده از حشره قرمزدانه مکزیکی در نقاشی‌های اساتید دوره رنسانس

18 آبان 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موزه هنرهای زیبا شهر مکزیکو سیتی میزبان نمایشگاهی است که یک مورد مشترک در بسیاری از نقاشیهای اساتید دوران رنسانس را مد نظر دارد: حشره قرمزدانه مکزیکی.