روایتی از مردمان جنگجوی مکزیکی که ۱۴ قرن پیش زندگی می کردند

23 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ازتکها مردمانی جنگجو بودند که در قرن ۱۴ میلادی بخش مرکزی مکزیک امروز از ساحل خلیج مکزیک تا اقیانوس آرام یک امپراطوری برای خود تشکیل داده بودند. از آن امپراطوری اکنون دیگر خبری نیست و از آن قوم با جمعیت عظیمش هم شمار کمی امروز باقی مانده اند.