از موزه متروپولیتن نیویورک اینترنتی بازدید کنید

31 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اینترنت دسترسی جهانیان به موزه های هنری را آسان کرده است. موزه لوور در پاریس، موزه بریتانیا در لندن و اکنون موزه متروپولیتن در نیویورک. حضور موزه متروپولیتن بر روی اینترنت دسترسی بسیاری را در جهان به این موزه ممکن کرده است.