شهاب سنگ بزرگ به زمین خورد، آب از آب تکان نخورد

05 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک شهاب سنگ بزرگ پس از عبور از جو زمین در اقیانوس اطلس سقوط کرد، بدون آن که کسی متوجه آن شود. این جرم آسمانی روز ششم فوریه (۱۷ بهمن ماه) در آب‌های برزیل واقع در اقیانوس فرود آمد.