گسترش جغرافیایی بیماری مِرس

13 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گسترش جغرافیایی بیماری مِرس یا سندرم تنفسی خاورمیانه، به نقاط مختلف جهان، از جمله ایران، توجه مقام های بهداشتی کشورهای بسیاری را به خود جلب کرده و مشارکت همه جانبه ای برای کنترل بیماری در جهان آغاز شده است.