چرا ورزش برای اغلب زنان بعد از ۵۰ سالگی سخت‌تر می‌شود

10 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق مشترک در دانشگاه های میسوری و مینه سوتا در آمریکا نشان داده است که تغییرات فیزیولوژیک مغز و عضلات، دلیل احتمالی کمتر شدن فعالیت فیزیکی زنان در دوران یائسگی است. آنها پیشنهاد می کنند، برای بعضی از این افراد، هورمون درمانی جایگزین سودمندی خواهد بود.