مناشه امیر: انتخابات آمریکا جنبه شخصی و حتی شرم آور گرفته است

18 آبان 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حال و هوای انتخابات رياست جمهوری آمريكا بسياری از تحليلگران سياسی و روزنامه نگاران منطقه را به اين كشور كشانده تا از نزديک اين رخداد مهم سياسی آمريكا را پيگيری كنند.گزارش شپول عباسی [[SOT]]