بررسی واکنش ها در اسرائیل و کشورهای منطقه به فصل جدید روابط آمریکا و کره شمالی

22 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسراییل، از اورشلیم واکنشها در اسراییل و کشورهای منطقه به فصل تازه روابط میان واشنگتن و پیونگ یانگ را بررسی کرده است.