بیماری های شایع دستگاه ادراری- تناسلی مردان

08 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دکتر جمشید الیست، جراح و متخصص اورولوژی درباره نشانه های سرطان و روش های تشخیص زودرس بیماری های شایع دستگاه ادراری- تناسلی مردان در برنامه خیابان زندگی توضیح دادند.