مراسم چهاردهمین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر برگزار شد

20 شهریور 1394